Apple

-3%
36,500,000  35,500,000 
-4%
23,500,000  22,600,000 
-5%
28,000,000  26,500,000 
-7%
-8%
7,900,000  7,300,000 

Android

-10%
11,500,000  10,300,000 
-7%
15,500,000  14,450,000 
-3%

Vertu

Cổ - Độc - Lạ

-14%
2,200,000  1,900,000 
-43%
3,500,000  1,990,000 
-18%
2,200,000  1,800,000 
-31%
2,900,000  1,990,000 

Nokia

-10%
-18%
2,200,000  1,800,000 
-2%
9,500,000  9,300,000 
-18%
2,200,000  1,800,000 
-18%
2,200,000  1,800,000 
-10%
1,950,000  1,750,000 

Phụ kiện