Apple

-4%
24,500,000  23,400,000 
-4%
28,000,000  26,900,000 
-6%
-3%
-3%
36,500,000  35,500,000 

Android

Vertu

Cổ - Độc - Lạ

-34%
3,500,000  2,300,000 
-14%
2,200,000  1,900,000 
-21%
2,900,000  2,300,000 
-14%
2,200,000  1,900,000 

Nokia

-18%
2,200,000  1,800,000 
-2%
9,500,000  9,300,000 
-14%
2,200,000  1,900,000 
-14%
2,200,000  1,900,000 
-10%
1,950,000  1,750,000 
-10%

Phụ kiện